วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เรี่องร้ายๆ เมื่อมีเซ็กส์ ก่อนวัยอันควร


เรี่องร้ายๆ เมื่อมีเซ็กส์ ก่อนวัยอันควร
ค่านิยมในการแสดงความรักของวัยรุ่นไทยนับวันจะสร้างปัญหา ให้แก่สังคมมากขึ้นทุกที จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์จะเห็นได้ว่ามี การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์เป็นประจำ เราเได้จากการทิ้งเด็กทารก เอาไว้ตามกองขยะบ้าง ตามห้องส้วมของสถานีขนส่งบ้าง เด็กที่เกิด มาไม่รู้อีโหน่อีเหน่ก็รับกรรมในการกระทำครั้งนี้ไป นอกจากนี้ยังรวม ไปถึงสถานทำแท้งเถื่อนที,เปิดบริการให้แก'วัยรุ่นอีกด้วย ลาเหตุที่เกิด ขึ้นแทบทั้งหมดนี้ล้วนเกิดมาจากการมีเซ็กส่กอนเวลาอันควรของวัยรุ่น นั่นเอง
ถ้าไม่อยากให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอย่างนี้ ก่อนที่ จะมีเซ็กส์ขอให้คำนึงถึงสิ่งที่จะตามมาดังต่อไปนี้  เครื่องไล่หนูไฟฟ้า

ท้องก่อนเรียนจบ
ในปัจจุบันจะเห็นว่าการทำแท้งของวัยรุ่นมีสูงมาก ทั้งที่ไปใช้ บริการคลินิกและหาซื้อยาไปกินเอง นับแล้วเป็นจำนวนปีละแสนกว่า ราย ทำให้วัยรุ่นเหล่านี้หมดอนาคตเพราะเรียนไม,จบ บางรายที่ไม่ได้
ทำแท้งก็ต้องเป็นแม่คนตั้งแต่ยังวัยรุ่น ที่ยังขาดความพร้อมที่จะใช้ชีวิต เซ่นนี้ ซึ่งเป็นปัญหาทั้งแม่และเด็ก รวมทั้งลังคมด้วย เพราะขาด คุณภาพชีวิตที่ดี  บาร์โหนส่วนวัยรุ่นที่คิดว่าจะไม่มีการตั้งท้องแน่นอนเพราะใช้ถุงยางคุม กำเนิดเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยพบว่า แม้จะมีการใช้ถุง ยางอนามัยก็ยังมีโอกาสพลาดได้ถึง 21% อันเกิดมาจากคุณภาพของ ถุงยางเสื่อม หรือใช้ไม่ถูกต้อง และการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในฝ่ายหญิง ก็มีโอกาลพลาดได้บ่ระมาณ 5% บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ ที่น้อย ถ้าบังเอิญเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ใน 5% นั่นด้วยล่ะจะทำอย่างไร

ซึมเศร้าจากการเปลี่ยนคู่บ่อยๆ
วัยรุ่นที่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแฟนบ่อย โดยเฉพาะฝ่ายหญิงนั้น ในส่วนลึกต้องการความผูกพันมากกว่าฝ่ายชาย แต่ฝ่ายหญิงก็มักจะ เป็นฝ่ายที่ถูกทิ้งตลอด ยิงถ้าหากเผลอไปมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายชาย ด้วยแล้วก็จะตกอยู่ในภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนที่ไม่เคยเสียตัวหลายเท่า และมีโอกาสทำร้ายตัวเองได้สูง วิธีไล่หนู

 โรคติดต่อทางเพศ
จากงานวิจัยทางการแพทย์ซี้ว่า แม้จะมีการใช้ถุงยางอนามัย ก็ ยังไม่สามารถปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศต่างๆ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่น โรคผิวหนังบริเวณอวัยวะลืบพันธุ้โดยเฉพาะเริม โรคหนองใน ใน หลายประเทศพบว่ากลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-25 ปี เป็นกลุ่มที่เลี่ยงต่อการ

 ผลการเรียนตกตา
การมีเซ็กล่ในวัยรุ่นจะทำให้มีพฤติกรรมการเรียนที'ยาแย่ ไม่ ค่อยสนใจการเรียน เพราะวันๆ เอาแต่-หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเซ็กสํ ใน ที่สุดก็ทำให้ผลการเรียนตกตา พอเรียนจบออกมาก็เกรดไม่ดี หางาน ทำที่มีความเจริญก้าวหน้าได้ยาก

 เสียซื่อเสียง
เรื่องนี้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเสียหายมากที่สุด เพราะจะตกเป็น ขี้ปากของเพื่อนๆ และคนอื่นๆ ที่!ข่าวจากการบอกต่อๆ กัน ในกลุ่ม เพื่อนทั้งหญิงชาย จนนำไปส่ภาพลักษณ์ที่ไม่น่าชื่นซมเลย ถ้าเป็นฝ่าย หญิงก็จะถูกพูดถึงว่า “แม่คนนี้ถูกเจ้านั่นฟันไปแล้ว” หรือ “อยากฟัน เธอมั่งจัง” ส่วนผู้ชายก็จะถูกพวกผู้หญิงพูดถึงว่า “นั่นไง ไอ้โรคจิต ไอ้ บ้ากาม” กลายเป็นคนที่น่ากลัวสำหรับผู้หญิงไป  วงจรเครื่องไล่หนู
 ต่างฝ่ายต่างถูกหลอก
วัยรุ่นหญิงมักถูกหลอกให้รักและหลงเพื่อแลกกับเซ็กล่ฃองฝ่าย ชาย และวัยรุ่นชายเองก็อาจถูกหลอกได้เซ่นกันโดยวัยรุ่นหญิงใช้เซ็กสํ เป็นตัวล่อเพื่อให้ได้สิงของที่ต้องการจากฝ่ายชาย เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น  เป็นต้น
ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของความรักเลย เพียงแต่ใช้ความใคร่ เพื่อให้ใด้มาซึ่งลิ่งที่ต้องการเท่านั้นเอง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วความลัมพันธ์ก็ 
จะมีแต่ความไม่แน่นอน และไม่มีทางยั่งยืนไปได้ เครื่องดักฟัง
 เจอคนที่ใซ่ก็อาจสายไปเสียแล้ว
เรื่องนี้ผลกระทบจะมีมากที่สุดโดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่รู้สึกว่า ตนเองมีเบื้องหลังที่ไม่ดี จึงไม่อาจจะปฏิเสธตนเองหรือปิดปังอดีตที่ ตนเองเคยกระทำเอาไว้ใต้ หรือกลัวว่าถ้าเขาจะรู้เข้าในภายหลังชีวิตคู่ ก็คงจะพังทลายลงแน่นอน ส่วนฝ่ายชายเองเมื่อพบผู้หญิงดีๆ ก็อาจ เสี่ยงกับการถูกปฏิเลธจากผู้หญิงดีๆ เซ่นกันถ้าหากเขามีซื่อเลียง กระฉ่อนว่าเป็นผู้ชายที่ชอบล่าพรหมจรรย์ คงไม่มีผู้หญิงที่ไหนที่จะ ยอมรับได้เครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น