วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การตั้งท้องที่ชายหนุ่มต้องรู้


เครื่องดักฟัง
การตั้งท้องที่ชายหนุ่มต้องรู้
เมือสบโอกาสได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองและบรรยากาศเป็นใจ เป็นไปได้ที่วัยรุ่นหนุ่มสาวมักจะหักห้ามใจตัวเองไม่ได้อยากเอยากลอง แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันในที่สุด ซึ่งในเรื่องของการป้องกันนั้นฝ่ายชาย มักจะพอมีความรู้อยู่บ้าง แต่ก็ยังมีความเข้าใจผิดอยู่หลายอย่างเกี่ยว กับการตั้งครรภ์ของฝ่ายหญิง โดยมากแล้ววัยรุ่นซาย่มักจะมีความเชื่อ ดังต่อไปนี้ วงจรเครื่องไล่หนู

 ถ้าหลั่งข้างนอกแฟนจะไม่ท้อง
การดึงอวัยวะฝ่ายผู้ชายออกจากซ่องคลอดก่อนที่จะมีการหลั่ง อสุจินั้นสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ใด้เพียง 80-90% เพราะในระหว่าง การร่วมเพศถึงแม้ยังไม,มีการหลั่งเกิดขึ้น แต่ในระหว่างที่ฝ่ายชายเกิด อารมณ์ เพศและอวัยวะแข็งตัวจะมีการหลั่งของเหลวออกมาซึ่งมีเชื้อ อสุจิปนอยู่แล้ว ซึ่งสามารถทำให้ตั้งท้องได้เซ่นเดียวกัน และในบาง รายอาจจะเผลอตัวหลั่งเข้าส่ภายในของฝ่ายหญิงโดยที่ไม่ทันเอาออก มาหลั่งข้างนอกซึ่งมีความเป็นไปได้มาก กำจัดหนู

ร่วมกันครั้งแรกไม่ท้องหรอก
ความจริงแล้วผู้หญิงมีโอกาสตั้งท้องได้เสมอ ถ้าอยู่ในวัยที่มี ประจำเดือนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหรือครั้งที'เท่าไรก็ ตาม บางคนยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าเยื่อพรหมจรรย์นั้นลามารถช่วย ป้องกันไม่ให้ผู้หญิงตั้งท้องได้ หาเไม่ว่าเยื่อพรหมจรรย์ของฝ่ายหญิง นั้นไม่อาจปิดกั้นเชื้ออสุจิให้เดินทางไปถึงรังไข่ได้ เพราะเยื่อพรหม- จรรย์!ม,ได้คลุมคอมดลูกเอาไว้ทั้งหมด

 ฝ่าไฟแดงไม่มีทางท้อง
การตั้งท้องอาจเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มี ประจำเดือน โดยเฉพาะวัยรุ่นสาวที่รอบเดือนมาไม่ปกติ คือมักจะมา ไม่ค่อยตรงเวลาทุกเดือน ทำให้ผู้หญิงบางคนอาจจะมีการตกไข่ใน ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการมีประจำเดือน คือก่อนหรือหสังประจำ เดือนเพียงไม่กี่วัน เชื้ออสุจิของฝ่ายชายสามารถมีชีวิตอยู่ในร่างกาย ฝ่ายหญิงได้เป็นเวลานานถึง 3 วันหสังจากที่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วเพราะ ฉะนั้นถ้าหากมีการตกไข่เกิดชื้นในระหว่างนี้ก็สามารถจะทำให้ท้องได้

 ผู้หญิงไม่ถึงจุดสุดยอดก็จะไม่ท้อง
อารมณ์พิศวาสของผู้หญิงระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์นั้นไม่มีความ เกี่ยวข้องอะไรกับการตั้งท้องเลย ในขณะที่ผู้หญิงมีความรู้สึกทางเพศ หรือได้รับการกระตุ้นทางเพศ ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เกิดขึน เซ่น คอมดลูกจะลดตาลงมาเพื่อรับนํ้าเชื้อของผู้ชาย การ 
เปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในขณะที่ได้รับการกระตุ้นทาง เพศไม่ว่าผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดหรือไม่ก็ตาม  ไล่หนูไฟฟ้า

 สวนล่างซ่องคลอดหลงเสร็จกิจ
การใช้นํ้าสวนล้างช่องคลอด รีบลุกไปปัสสาวะ หรือกระโดด หลายๆ ครั้งให้เชื้ออสุจิของฝ่ายชายไหลออกมาหลังจากที่มีเพศ ลัมพันธ์กันแล้ว ไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งท้องได้เลย เพราะเชื้อ อสุจิสามารถเดินทางไปถึงคอมดลูกได้รวดเร็วมากกว่าที่คิด และการ สวนล้างช่องคลอดมากๆ กลับจะก่อให้เกิดการระคายเคืองอาจจะ ทำให้มีการติดเชื้อได้อีกด้วย

เครื่องไล่หนูไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น