วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การตั้งท้องที่ชายหนุ่มต้องรู้


เครื่องดักฟัง
การตั้งท้องที่ชายหนุ่มต้องรู้
เมือสบโอกาสได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองและบรรยากาศเป็นใจ เป็นไปได้ที่วัยรุ่นหนุ่มสาวมักจะหักห้ามใจตัวเองไม่ได้อยากเอยากลอง แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันในที่สุด ซึ่งในเรื่องของการป้องกันนั้นฝ่ายชาย มักจะพอมีความรู้อยู่บ้าง แต่ก็ยังมีความเข้าใจผิดอยู่หลายอย่างเกี่ยว กับการตั้งครรภ์ของฝ่ายหญิง โดยมากแล้ววัยรุ่นซาย่มักจะมีความเชื่อ ดังต่อไปนี้ วงจรเครื่องไล่หนู

 ถ้าหลั่งข้างนอกแฟนจะไม่ท้อง
การดึงอวัยวะฝ่ายผู้ชายออกจากซ่องคลอดก่อนที่จะมีการหลั่ง อสุจินั้นสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ใด้เพียง 80-90% เพราะในระหว่าง การร่วมเพศถึงแม้ยังไม,มีการหลั่งเกิดขึ้น แต่ในระหว่างที่ฝ่ายชายเกิด อารมณ์ เพศและอวัยวะแข็งตัวจะมีการหลั่งของเหลวออกมาซึ่งมีเชื้อ อสุจิปนอยู่แล้ว ซึ่งสามารถทำให้ตั้งท้องได้เซ่นเดียวกัน และในบาง รายอาจจะเผลอตัวหลั่งเข้าส่ภายในของฝ่ายหญิงโดยที่ไม่ทันเอาออก มาหลั่งข้างนอกซึ่งมีความเป็นไปได้มาก กำจัดหนู

ร่วมกันครั้งแรกไม่ท้องหรอก
ความจริงแล้วผู้หญิงมีโอกาสตั้งท้องได้เสมอ ถ้าอยู่ในวัยที่มี ประจำเดือนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหรือครั้งที'เท่าไรก็ ตาม บางคนยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าเยื่อพรหมจรรย์นั้นลามารถช่วย ป้องกันไม่ให้ผู้หญิงตั้งท้องได้ หาเไม่ว่าเยื่อพรหมจรรย์ของฝ่ายหญิง นั้นไม่อาจปิดกั้นเชื้ออสุจิให้เดินทางไปถึงรังไข่ได้ เพราะเยื่อพรหม- จรรย์!ม,ได้คลุมคอมดลูกเอาไว้ทั้งหมด

 ฝ่าไฟแดงไม่มีทางท้อง
การตั้งท้องอาจเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มี ประจำเดือน โดยเฉพาะวัยรุ่นสาวที่รอบเดือนมาไม่ปกติ คือมักจะมา ไม่ค่อยตรงเวลาทุกเดือน ทำให้ผู้หญิงบางคนอาจจะมีการตกไข่ใน ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการมีประจำเดือน คือก่อนหรือหสังประจำ เดือนเพียงไม่กี่วัน เชื้ออสุจิของฝ่ายชายสามารถมีชีวิตอยู่ในร่างกาย ฝ่ายหญิงได้เป็นเวลานานถึง 3 วันหสังจากที่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วเพราะ ฉะนั้นถ้าหากมีการตกไข่เกิดชื้นในระหว่างนี้ก็สามารถจะทำให้ท้องได้

 ผู้หญิงไม่ถึงจุดสุดยอดก็จะไม่ท้อง
อารมณ์พิศวาสของผู้หญิงระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์นั้นไม่มีความ เกี่ยวข้องอะไรกับการตั้งท้องเลย ในขณะที่ผู้หญิงมีความรู้สึกทางเพศ หรือได้รับการกระตุ้นทางเพศ ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เกิดขึน เซ่น คอมดลูกจะลดตาลงมาเพื่อรับนํ้าเชื้อของผู้ชาย การ 
เปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในขณะที่ได้รับการกระตุ้นทาง เพศไม่ว่าผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดหรือไม่ก็ตาม  ไล่หนูไฟฟ้า

 สวนล่างซ่องคลอดหลงเสร็จกิจ
การใช้นํ้าสวนล้างช่องคลอด รีบลุกไปปัสสาวะ หรือกระโดด หลายๆ ครั้งให้เชื้ออสุจิของฝ่ายชายไหลออกมาหลังจากที่มีเพศ ลัมพันธ์กันแล้ว ไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งท้องได้เลย เพราะเชื้อ อสุจิสามารถเดินทางไปถึงคอมดลูกได้รวดเร็วมากกว่าที่คิด และการ สวนล้างช่องคลอดมากๆ กลับจะก่อให้เกิดการระคายเคืองอาจจะ ทำให้มีการติดเชื้อได้อีกด้วย

เครื่องไล่หนูวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เพราะเผลอใจจนเสียตัว ชีวิตฉันจึงเปลี่ยนไปตลอดการณ์

เสียตัวกับเสียใจเราเลือกไค้
เรื่องเซ็กสํเป็นเรื่องอันตรายลำหรับวัยรุ่น แต่ทั้งๆ ที่รู้กันอยู่ว่า เป็นการกระทำที่ชิงสุกก่อนห่ามและมีอันตรายร้ายแรงขนาดไหน แต่ก็ ยังมีวัยรุ่นจำนวนมากยินยอมพร้อมใจที่จะเล่นกับไฟ
ตัวอย่างก็มีให้เห็นมากมายในกรณีที่เด็กวัยรุ่นหญิงพยายามฆ่าตัวตาย สาเหตุมาจากประจำเดือนไม่มา แล้วคิดว่าตัวเองต้องท้องแน่ๆ ถ้าท้องโตขึ้นทุกวันๆ พ่อกับแม่คงจะรู้แน่นอน จึงเกิดความกลัว ส่วน แฟนก็บอกว่าไม่รู้จะทำอย่างไร เขาเองก็กลัวพ่อแม่เขารู้เหมือนกัน ก็ เลยกังวลใจทุกข์ตรมอยู่คนเดียว นอกจากนั้นแล้วอาจารย์และเพื่อนที, โรงเรียนก็เริ่มสงลัย เมื่อมีแต่ความคับอกคับใจอยู่อย่างนี้ ในที่สุดอาจ จะถึงขั้นตัดสินใจหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย
ความจริงเรื่องนี้วัยรุ่นชายจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบในการ มีเพศลัมพันธ์ที,ไม่พร้อมแบบนี้ ด้วยการไม่ปัดภาระให้เป็นของฝ่าย หญิงแต่ฝ่ายเดียว ที่สำคัญการปฏิเสธของฝ่ายหญิงก็ต้องได้รับการ ยอมรับจากผู้ชายด้วย ไม่เช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรไปจากการข่มขืน ปัญหา ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะเกิดจากฝ่ายชายจากการไม่ยอมใส่ถุงยางอนามัย โดยมีความเชื่อว่ามันให้ความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม,ขึ้นเอาเลียเลย ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าฝ่ายหญิงจำต้อง แบกรับภาระของปัญหาเอาไว้แต่เพียงฝ่ายเดียว
อุปกรณ์ไล่หนู


การมีเพศลัมพันธ์ของวัยรุ่นนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากสื่อวีซีดี และ อินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าถึงโดยง่าย วัยรุ่นจะเห็นเพียงแค่แง่มุมเดียว คือเห็นเขามีความสุขกันในระหว่างร่วมเพศ ก็อยากจะมีบ้าง คงจะมี ความสุขเหมือนอย่างที่เห็น แต่ความจริงแล้วเมื่อปฏิบัติจริงๆ ในครั้ง แรกจะไม่ได้มืความสุขหรือความประทับใจในการมีเพศลัมพันธ์เลย เพราะเป็นการมืเพศลัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่พร้อม เกิดขึ้นท่ามกลาง ความกลัว หวาดระแวง กลัวติดโรค กลัวพ่อแม่รู้ กลัวการตั้งครรภ์อัน ไม่พึงประลงค์ ฯลฯ จึงไม่ลามารถทำให้เกิดความประทับใจได้
วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้อีกมาก ยังไม่พร้อมที่จะตัดลินใจ ยัง ไม่พร้อมที่จะแก้ปัญหาได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ ขาดการยั้งคิดถึงผลกระทบ ต่ออนาคต ส่วนคนที่เป็นผู้ใหญ่จะมีการวางแผนล่วงหน้าเสมอ มีจุด มุ่งหมายในชีวิต การมองเพศตรงข้ามจะไม่หลงรักแค่คนหน้าตาดีๆ หรือรู้สึกรักแบบประเดี๋ยวประด๋าวเหมือนกับวัยรุ่น แต่จะมองคุณ สมบัติอื่นๆ ภายนอกประกอบไปด้วย ดังนั้นวัยรุ่นจึงควรรอเวลาให้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่และสามารถมีความรับผิดชอบต่อตัวเองให้ได้ก่อนจึง ค่อยคิดถึงการมีเพศลัมพันธ์ มิเช่นนั้นอนาคตทั้งชีวิตอาจจะดับมีดลง

ขายเครื่องไล่หนูนะจ้ะ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันแห่งการเสียตัว ภาค2


การคบหากันระหว่างชายหญิงที่มากกว่าคำว่าเพื่อนนั้น ความ ใกล้ชิดและบรรยากาศอาจนำไปล่การมีเพศลัมพันธ์ระหว่างกันได้ ดังนั้นจึงควรทำในลิ่งที่ตนเองคิดว่าถูกต้อง เหมาะสม ไม่ใช่ทำตามที่ คนอื่นยุแหย่ เพราะหลังจากที่ทำไปแล้วคนที่ต้องตกอยู่กับผลที่ตาม มาจากการตัดสินใจครั้งนี้ก็คือตัวเราเอง ไม่ใช่เพื่อนหรือแฟนหรอก
ถ้าแฟนของเราพยายามกล่อมว่า “ขอเถอะนะ ถ้ารักกันจริง ก็ ต้องยอมได้” ก็อย่าได้เผลอใจยอมให้เขาง่ายๆ แม้ว่าจะรักเขาอย่าง มากมายก็ตาม ให้ทบทวนดูให้ดีว่า คนที่รักเราจริงเขาจะขอเราง่ายๆ อย่างนี้หรือ ถ้ารักเราจริงก็ต้องฟังเหตุผลของเราสิ เราก็บอกว่าไม่ สบายใจหากจะทำเซ่นนี้ มันไม่เหมาะไม่ควร มันยังไม่ถึงเวลา ฯลฯ มี คำพูดมากมายที่จะปฎิเลธเขา หากเขารักเราจริงเขาก็จะเข้าใจ
แต่ถ้าฝ่ายหญิงเกิดอยากรู้อยากเห็นอันเป็นคุณสมบ้ติของวัยรุ่น อยู่แล้ว เพราะเป็นธรรมชาติของคนในวัยนี้จะได้รับการกระตุ้นของ ฮอร์โมนทางเพศที่กำลังทำงานเต็มที่ เรียกว่าอยู่ในวัยเจริญพันธ์ เป็น วัยที่พร้อมจะทำหน้าที่ลืบพันธุเพื่อลืบทอดเผ่าพันธุต่อไป ทำให้เกิด อารมณ์ทางเพศได้ง่าย แต่ไม,ได้หมายความว่าเราจะต้องระบายออก ด้วยการมีเซ็กลัเสมอไป แม้ว่าตัวเราเองก็อยากจะมีประสบการณ์ใน เรื่องนี้เหมือนกัน แต่ควรถามใจตัวเราให้ดีเลียก่อนว่า พร้อมแล้วจริง ไหม อย่าลืมนะว่าคนเรานั้นไม่ใช่มีแต่ร่างกาย เรามีจิตใจด้วย 

เครื่องไล่หนูน้อย

เกี่ยวกับเรื่องนี้จะขอยกเอาเรื่องวันวาเลนไทน์มาเป็นตัวอย่าง เพราะบรรดาวัยรุ่นชายมักนิยมใช้วันนี้มาอ้างเพื่อขอให้ฝ่ายหญิง ยินยอมพลีกายให้แก่เขา และฝ่ายหญิงเองก็ดูเหมือนจะมีความเต็มใจ เสียด้วย เพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่คิดว่า การเป็นของกันและกันถือเป็น การแสดงความรักที่แท้จริง
เมื่อวันวาเลนไทน์มีความหมายเกี่ยวข้องกับความรัก จึงเป็นวัน ที,วัยรุ่นให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ในวันนี้จึงต้องพยายามแสดงความรัก ต่อแฟนหรือคนที่หมายปองในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการชวนกัน ไปกินข้าว ไปเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง โดยเฉพาะการให้ดอกกุหลาบ มอบ การ์ดบอกความในใจ หรือบอกรัก
ซึ่งถ้าหากกิจกรรมแสดงความรักมีเพียงเท่านี้วันวาเลนไทน์ก็คง ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง แต่เนื่องจากความรักที่เบ่งบาน เมื่อถึงวัน วาเลนไทน์ก็เลยพาให้วัยรุ่นปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเรื่องเซ็กสํ ถึงแม้ จะไม่มีการยืนยันว่าในวันนี้วัยรุ่นมีกิจกรรมทางเพศกันเท่าใด แต่จาก ผลสำรวจวัยรุ่นล่วนใหญ่คือประมาณ 53% คิดว่าการมีอะไรกัน เป็นการแสดงความรักที่แท้จริง ทำให้วันวาเลนไทน์ซึ่งความจริงแล้ว เป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ้ แต่ในบ้านเรากลับกลายเป็นวันที่วัยรุ่น เสียตัว
ล่วนหนึ่งเป็นเพราะบรรยากาศของวันนี้ที่มีแต1ความสดชื่น หอม หวาน เต็มไปด้วยความรัก ทำให้วัยรุ่นเผลอตัวเผลอใจ นิยามความรัก ของวัยรุ่นนั้นจะมีแต่ความสวยงามและยิ่งใหญ่ เป็นความรักใสๆ มีแต่ ความจริงใจให้กัน โดยไม,เคยคิดว่ามันจะนำพาปัญหาใดมาล่บ้าง เซ่น การตั้งครรภ์ที่ไม,พึงประสงค์ การติดเชื้อทางเพศ โรคเอดส์ การไม่ สมหวังในรักที่อาจนำมาซึ่งความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายตัวเอง ทำร้ายแฟน หรือทำร้ายแฟนใหม่ฃองเขา
การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แก้ยาก เพราะกระแสจากลื่ออินเทอร์เน็ตที่เปิดเผยเรื่องเซ็กล่อย่างโจ่งแจ้ง สามารถเข้าถึงตัววัยรุ่นได้ทันทีโดยที่พ่อแม่ไม,สามารถตามได้ทัน แต่ ถ้าพ่อแม่พยายามปรับตัว แล้วทำความเข้าใจวัยรุ่นให้มากขึ้น หากจะ ว่ากล่าวก็ให้ตักเตือนด้วยเหตุผล พร้อมกับแสดงความรักให้ลูกเห็น ก็ จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์นี้ได้ ไม่น้อย

วันแห่งการเสียตัว ภาค 1ผลของการวิจัยพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่น พบว่าเด็กวัย รุ่นหญิงมีความยินยอมพร้อมใจที่จะเสียตัวในวันวาเลนไทน์มากที่สุด รองลงมาคือวันปีใหม่ และวันจบการศึกษา ซึ่ง 1 ใน 3 ของเด็กวัยรุ่น หญิงที่ยอมเสียตัวนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากสถานการณ์พาไป
อย่างที่กล่าวเอาไว้ในเบื้องต้นว่าวัยรุ่นคือวัยที่ต้องการได้รับการ ยอมรับจากเพื่อน เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และไม่รู้สึกว่าตัว เองเป็นแกะดำ หากเพื่อนๆ ถามว่า “ยังชิงอยู่หรือเปล่า” “เคยหรือยัง" ก็จะรู้ลีกว่าตัวเองน้อยหน้าเพราะทำไม่ได้อย่างเพื่อนๆ
แต่อย่าลืมว่าทุกคนต่างก็มีความคิดเป็นของตนเอง ความคิด เห็น'ของเพื่อน'ไมใช่สิ่งที่'จะมาตัดลินเรา เพราะเราต้องอยู่กับตัวเราเอง ไปตลอดชีวิต แต่กับเพื่อนนั้นไม่ใช่ ควรหยุดคิดลักนิดว่าความสุข ความ ทุกข์ อันเกิดจากการมีเพศลัมพ้นธ์โดยไม่พร้อมนั้นมีเพียงเราคนเดียว เท่านั้นที่จะต้องเผชิญหน้าอยู่กับมัน
ในการทำกิจกรรมของเด็กวัยรุ่นกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว ฟังเพลง ดูหนัง ท่องเที่ยว เพื่อนๆ ในกลุ่มก็จะให้ความเห็นต่างๆ เสมอ แต่การมีอะไรกับแฟนเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรละเว้นไว้ ธรรมชาติของวัยรุ่น

ต้องการการยอมรับจากกลุ่มก็จริงอยู่ แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะเสียตัวเพี่อให้ ได้การยอมรับจากพวกเพื่อนๆ
แม้เราจะมั่นใจว่าเพื่อนเราไม่หาว่าเราเชยหรอกถ้าเราไม่ยอม ทอดกายให้กับแฟนง่ายๆ แต่เวลาดูภาพยนตร์ก็อดจะรู้สึกไม่ได้ว่า ช่าง มีความสุขเหลือเกินที่นางเอกวัยรุ่นตื่นขึ้นมาก็เจอหน้าคนรัก ได้อยู่ใน อ้อมกอดของชายหนุ่มบนเตียงนุ่มๆ ดูแล้วซ่างอบอุ่นและหอมหวาน เลียเหลือเกิน อยากเป็นอย่างนางเอกในหนังเรื่องนั้นเหลือเกิน แต่อย่า ลืมว่านั่นคือการแสดง นักแสดงก็แสดงไปตามบทเท่านั้น พอถ่ายเสร็จ แล้วก็แยกย้ายกันไป ไม่ต้องมานั่งวิตกว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการมี เซ็กลักันแล้ว
แต่ถ้าเกิดขึ้นในชีวิตจริง ฝ่ายชายก็จะต้องพะวงว่าฝ่ายหญิงจะ ท้องหรือเปล่า ถ้าท้องขึ้นมาแล้วจะพาไปทำแท้งที่ไหน ส่วนฝ่ายหญิง ก็เกิดความละอายใจ กลัวพ่อแม่รู้ และกลัวว่าชายหนุ่มจะทิ้งเราไปไหม ตังนั้นทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเอง


เครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การเลือกเนื้อสัตว์ ให้สด สะอาด ปลอดภัย ร่างกายได้รับประโยชน์เต็มที่ 
การเลือกเนื้อสัตว์ ให้สด สะอาด ปลอดภัย ร่างกายได้รับประโยชน์เต็มที่
ปลาสด เลือกที่มีตาใสนูนสะอาด เหงือกเป็นสีชมพูออกแดง ไม่มี เมือก ไม่มีกลิ่นเหม็นนอกจากกลิ่นคาวตามธรรมชาติของปลา เกล็ดปลาติดแน่น เนื้อแน่น เอามือกดแล้วยกมีอขึ้น เนื้อปลาจะกลับอยู่สภาพเดิม ถ้ากดปุมอยู่อย่าง นั้นแสดงว่าปลาเริ่มเน่า หัวปลาติดแน่นกับตัวปลา ปลาสดแยกออกจากปลาที่ตาย นานแล้วได้ง่ายมาก
เนิ้อหมู วัว ควาย ที่คุณภาพดี ควรเลือกจากสัตว์อายุน้อย เนื้อแน่น ละเอียด จะไม่ค่อยเหนียว มีไขมันสมํ่าเสมอ สัตว์อายุมากมีกล้ามเนื้อจะหยาบ และมืสีคลํ้ากว่า กระดูกใหญ่และดูแก่ถ้ามีลักษณะเหมือนเม็ดสาคูนันเป็นตัวอ่อน ของพยาธิตัวตืดอยู่ เมื่อทำให้สุกดี ตัวอ่อนของพยาธิจะตาย ไม่ติดมาถึงคน เนื้อ หมูควรมีสี,ชมพู ไมใช่สิส้มหรีอสีแดงนั่นแสดงถึงมีการใส่สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งเป็น อันตรายแม้ว่าจะปรุงสุกแล้ว ทั้งเนื้อหนังกระดูกที่มีสืแดงผิดปกติไม่ควรชื้อมาปรุง อาหาร แต่สำหรับเนื้อวัวปกติจะมืสีแดงสดอยู่แล้ว และมีไขมันสีเหลือง เลือกที่ เส้นเนื้อละเอียด ไม่ค่อยมีกลิ่นคาว
เนื้อสัตว์ปี เป็ด ไก่ เลือกที่มีอายุไม่แก่มาก ดูจากขนาดไมใหญ่ ไม่เล็ก เนื้อนิมแน่นละเอียด หนังตึง เดือยสั้น หงอนเกลี้ยง อกมน เนื้อลักษณะสดสีไม่ ซีดไม่คลํ้า ถ้าเนื้อแข็งสีคลํ้า เดือยยาว แสดงว่าเป็นเป็ดแก่ไก่แก่ กลิ่นไม่แรงแสดง ว่ากินข้าวเปลือก กินพืช เหมือนเป็ดไก่ที่เลี้ยงกันตามบ้านเรือนทั่วไป กลิ่นสัตว์มา จากประ๓ทอาหารที่มันกินเข้าไป ถ้าเป็นเป็ดไก่จากฟาร์ม เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด ยาปฏิชีวนะ อาหารเสธิม กลิ่นจะต่างออกไป รวมทั้งลักษณะกล้ามเนื้อไม่แน่น เพราะสัตว์ถูกขังในที่จำกัด ไม่ได้เดินเล่นไปทั่วเหมือนเป็ดไก่ตามบ้าน สำหรับเป็ดแก่จะมีเนื้อมากกว่าเป็ดอายุน้อย
 
 
กุ้ง ลักษณะกุ้งสดจะไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าแม้แต่น้อย ตากุ้งสดใสไม่ขุ่นมัว ส่วนหัวยังติดแน่นกับลำตัว ฟลีอกยังมีความมน’วาว สดใส กุ้งที่ไม่อยู่ในนํ้าค่อนข้าง ตายเร็ว เน่าเร็ว เมี่อชื้อมาแล้วใหร็บปรุงหรือรีบแช่เย็นรักษาสภาพความสดเอาไว้ 

ปูทะเล ปูน้ำจืด ปูสดเมื่อ'จับดูจะมีนํ้าหนักมาก ลูกตากระดุกกระดิกไป มา ปูตัวผู้จะมีฝาปิดอกขนาดเล็กเมื่อกดดูไม่ยุบลง ปูตัวเมียจะมีไข่เวลา ดีดกระดองจะมีเสียงแน่นทึบ ถ้าไม่มีไข่ก็ดูที่ฝาปิดหน้าอกมีขนาดใหญ่ ปูตัวผู้ มีเนื้อมากกว่าปูตัวเมีย

หอย มีกระดองหุ้มแต่ก็ยังดูความสดได้ตรงที่ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น ปาก ต้องหุบแน่นสนิท หอยตาหรือ'ใกล้ตาย ปากจะอ้าออกอยู่อย่างนั้น ไม่ยอมหุบ บางตัวที่อ้าปากอยู่แล้วหุบลงแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่
วิธีทำวงจร เครื่องไล่หนู