วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การเลือกเนื้อสัตว์ ให้สด สะอาด ปลอดภัย ร่างกายได้รับประโยชน์เต็มที่ 
การเลือกเนื้อสัตว์ ให้สด สะอาด ปลอดภัย ร่างกายได้รับประโยชน์เต็มที่
ปลาสด เลือกที่มีตาใสนูนสะอาด เหงือกเป็นสีชมพูออกแดง ไม่มี เมือก ไม่มีกลิ่นเหม็นนอกจากกลิ่นคาวตามธรรมชาติของปลา เกล็ดปลาติดแน่น เนื้อแน่น เอามือกดแล้วยกมีอขึ้น เนื้อปลาจะกลับอยู่สภาพเดิม ถ้ากดปุมอยู่อย่าง นั้นแสดงว่าปลาเริ่มเน่า หัวปลาติดแน่นกับตัวปลา ปลาสดแยกออกจากปลาที่ตาย นานแล้วได้ง่ายมาก
เนิ้อหมู วัว ควาย ที่คุณภาพดี ควรเลือกจากสัตว์อายุน้อย เนื้อแน่น ละเอียด จะไม่ค่อยเหนียว มีไขมันสมํ่าเสมอ สัตว์อายุมากมีกล้ามเนื้อจะหยาบ และมืสีคลํ้ากว่า กระดูกใหญ่และดูแก่ถ้ามีลักษณะเหมือนเม็ดสาคูนันเป็นตัวอ่อน ของพยาธิตัวตืดอยู่ เมื่อทำให้สุกดี ตัวอ่อนของพยาธิจะตาย ไม่ติดมาถึงคน เนื้อ หมูควรมีสี,ชมพู ไมใช่สิส้มหรีอสีแดงนั่นแสดงถึงมีการใส่สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งเป็น อันตรายแม้ว่าจะปรุงสุกแล้ว ทั้งเนื้อหนังกระดูกที่มีสืแดงผิดปกติไม่ควรชื้อมาปรุง อาหาร แต่สำหรับเนื้อวัวปกติจะมืสีแดงสดอยู่แล้ว และมีไขมันสีเหลือง เลือกที่ เส้นเนื้อละเอียด ไม่ค่อยมีกลิ่นคาว
เนื้อสัตว์ปี เป็ด ไก่ เลือกที่มีอายุไม่แก่มาก ดูจากขนาดไมใหญ่ ไม่เล็ก เนื้อนิมแน่นละเอียด หนังตึง เดือยสั้น หงอนเกลี้ยง อกมน เนื้อลักษณะสดสีไม่ ซีดไม่คลํ้า ถ้าเนื้อแข็งสีคลํ้า เดือยยาว แสดงว่าเป็นเป็ดแก่ไก่แก่ กลิ่นไม่แรงแสดง ว่ากินข้าวเปลือก กินพืช เหมือนเป็ดไก่ที่เลี้ยงกันตามบ้านเรือนทั่วไป กลิ่นสัตว์มา จากประ๓ทอาหารที่มันกินเข้าไป ถ้าเป็นเป็ดไก่จากฟาร์ม เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด ยาปฏิชีวนะ อาหารเสธิม กลิ่นจะต่างออกไป รวมทั้งลักษณะกล้ามเนื้อไม่แน่น เพราะสัตว์ถูกขังในที่จำกัด ไม่ได้เดินเล่นไปทั่วเหมือนเป็ดไก่ตามบ้าน สำหรับเป็ดแก่จะมีเนื้อมากกว่าเป็ดอายุน้อย
 
 
กุ้ง ลักษณะกุ้งสดจะไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าแม้แต่น้อย ตากุ้งสดใสไม่ขุ่นมัว ส่วนหัวยังติดแน่นกับลำตัว ฟลีอกยังมีความมน’วาว สดใส กุ้งที่ไม่อยู่ในนํ้าค่อนข้าง ตายเร็ว เน่าเร็ว เมี่อชื้อมาแล้วใหร็บปรุงหรือรีบแช่เย็นรักษาสภาพความสดเอาไว้ 

ปูทะเล ปูน้ำจืด ปูสดเมื่อ'จับดูจะมีนํ้าหนักมาก ลูกตากระดุกกระดิกไป มา ปูตัวผู้จะมีฝาปิดอกขนาดเล็กเมื่อกดดูไม่ยุบลง ปูตัวเมียจะมีไข่เวลา ดีดกระดองจะมีเสียงแน่นทึบ ถ้าไม่มีไข่ก็ดูที่ฝาปิดหน้าอกมีขนาดใหญ่ ปูตัวผู้ มีเนื้อมากกว่าปูตัวเมีย

หอย มีกระดองหุ้มแต่ก็ยังดูความสดได้ตรงที่ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น ปาก ต้องหุบแน่นสนิท หอยตาหรือ'ใกล้ตาย ปากจะอ้าออกอยู่อย่างนั้น ไม่ยอมหุบ บางตัวที่อ้าปากอยู่แล้วหุบลงแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่
วิธีทำวงจร เครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น