วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การใช้เตาไมโครเวฟที่ถูกต้อง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

เตาไมโครเวฟต้องตั้งวางในบริเวณราบเสมอกันตลอด ด้านหลังของเตาให้ ห่างจากฝาผนัง หรือกำแพงอย่างน้อย 7.5 ชม. อย่าวางเตาไมโครเวฟใกล้อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น เตาอบไฟฟ้า กาต้มนำไฟฟ้า เครื่องไล่หนู โทรทัศน์ หรือวิทยุ เพราะ จะรบกวนระบบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น
เวลาใช้ให้วางภาชนะปรุงอาหาร บนจานหมุนและหยิบเข้าออกอย่างระมัด ระวัง อย่าเล่นกับสวิตช์ต่างๆ บนเตาไมโครเวฟ อาจทำให้เครื่องใช้งานไม่ได้ ต้อง เรียกช่างไปซ่อม อย่าใช้เวลาปรุงอาหารนานเกินไป อาหารแห้ง หรือนํ้ามันมากหรือ มีนํ้าตาลผสมอยู่อาจเกิดไฟลุกไหมได้ อย่าเอาอาหารวางบนจานหมุนโดยตรง โดย ที่ไม่มีภาชนะอื่นรองรับอาหาร เพราะอาจจะทำให้จานหมุนร้อนมากเกินไปจนอาจ แตกได้ เมื่ออุ่นอาหารที่บรรจุในภาชนะพลาสติกหรือถุงกระดาษจะต้องคอย เฝ้าดูตลอดเวลา เพราะอาจเกิดไฟไหม้ภายในเตาได้ ขณะปรุงอาหารมักมีไอนํ้า เกาะที่กระจก หรือหยดนํ้าอยู่ข้างใต้ประตูเตาไมโครเวฟ
ไม่ควรใช้ขวดนม หรือภาชนะใส่อาหารสำหรับเด็กกับเตาอบไมโครเวฟ ควรใส่ภาชนะซึ่งออกแบบให้ใช้กับเตาอบไมโครเวฟโดยเฉพาะเท่านั้นและ ต้องตรวจดูอุณหภูมิให้ดี ก่อนที่จะนำอาหารที่ปรุงเสร็จไปป้อนให้เด็ก อย่าใช้ ภาชนะทึ่มคอแคบ เช่น ขวดนํ้าเชี่อมกับเตาอบไมโครเวฟ อย่าใช้เตาอบไมโครเวฟ เพื่อทอดอาหารเนื่องจากเตาอบไม'สามารถควบคุมอุณหภูมิของนํ้ามันได้ สำ'หรับ อาหารกระป๋องให้ถ่ายอาหารออกจากกระปองลงในภาชนะสำหรับเตาอบไมโครเวฟ เตาไมโครเวฟเหมาะสำหรับงานบ้านเท่านั้น ไม่เหมาะกับงานปริมาณมาก เช่น ทำอาหารเพี่อการค้าขาย
หลีกเลี่ยงการถูกคลื่นไมโครเวฟ อย่าใช้เตาอบที่เสียหรือชำรุด อย่าวาง สงของใดๆ ตรงบริเวณระหว่างด้านหน้าของเตาอบ เมื่อเปิดประตูออกจะต้องไม่ มีสิงของใดๆ ไปดึงหรือกดทับประตูเตาอบอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้ประตูเสียหายได้ด้วย อย่าให้ผิวหน้าตัวบุรองที่ใช้ยึดประตูมีสิ่งสกปรกเกาะติดอยู่ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น